אבקה מתקנת 227oz. ניתן להשיג בגדלים נוספים: 20oz ו-40oz.

Related Portfolio